Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

1.5.2 czyli inwestycje w województwie wielkopolskim


  • 1313
  • 14 października 2015

Znamy już pełną dokumentację do działania 1.5.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Oparacyjnego Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Działanie zakłada inwestycje w Wielkopolsce w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi.

Promowane będą projekty:

– Wdrażające rozwiązania Innowacyjne (co najmniej w skali kraju poniżej 3 lat): produktowe, procesowe i nietechnologiczne
– Zakładające wprowadzenie ulepszonych i/lub nowych produktów
– Dotyczące branży ekoinnowacyjnej
– Zakładające wykorzystanie własnych lub zakupionych wyników prac B+R
– Zakładające zastosowanie ICT w przedsiębiorstwie
– Zlokalizowane na obszarach OSI
– Wpisujące się w Inteligentne Regionalne Specjalizacje

Zapraszamy do kontaktu!