Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Wielkopolskie-harmonogram


W dniu w dniu 7 maja br. uchwałą nr 512/2015  Zarządu Województwa Wielkopolskiego został przyjęty harmonogram naborów wniosków na lata 2014+. Już w 2015 roku planowane są ciekawe nabory, m.in. działanie ,,1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu”oraz ,,1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl