Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Sieci Szerokopasmowe


W zeszłym roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało Narodowy Plan Szerokopasmowy. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa będzie można pozyskać środki dla firm na rozwój sieci szerokopasmowych- budowa, rozbudowa, przebudowa sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniających głównie szerokopasmowy dostęp do szybkiego internetu o parametrach 30 Mb/s i więcej.

Aktualnie trwa opracowywanie szczegółowych dokumentów dotyczących pierwszej osi programu Polska Cyfrowa (Powszechny dostęp do szybkiego internetu), w szczególności uszczegółowienia priorytetów. Powinno się ono pojawić lada dzień. Na czerwiec planowane jest ogłoszenie kryteriów wyboru projektów- wtedy uzyskamy więcej informacji odnośnie zasad aplikowania o środki. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 600 000 000 zł.

Pierwszy konkurs planowany jest na wrzesień 2015.

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji