Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Lubuskie RPO


W dniu 23 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował Wstępny Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2015 rok. Dokument został przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do projektu Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. W związku z faktem, iż Zarząd Województwa Lubuskiego jest na etapie tworzenia systemu instytucjonalnego dla RPO-Lubuskie 2020, informacje w kolumnie dotyczącej instytucji organizującej konkurs wymagają uzupełnienia na późniejszym etapie.

 

Źródło: http://www.lrpo.lubuskie.pl