Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Kredyt na innowacje technologiczne


Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) stanowiący kontynuację dotychczasowego działania – Kredytu technologicznego (Działanie 4.3), który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Celem Kredytu na innowacje technologiczne będzie wsparcie finansowe w procesie wdrażania nowych technologii.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 już w III kwartale ogłoszony zostanie nabór wniosków do Poddziałania 3.3.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne. Alokacja środków przewidziana dla Poddziałania 3.2.2 to aż 303 mln PLN.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkurs w ramach Poddziałania 3.2.2 będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Ministerstwo Gospodarki zajmuje się aktualnie nowelizacją Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, która będzie podstawą stanowiącą o regulaminie konkursu.

Główne zmiany w stosunku do minionego Działania 4.3:

  • podwyższenie kwoty dofinansowania z 4 mln na 6 mln zł
  • rozszerzenie wydatków kwalifikowanych o koszty montażu i uruchomienia środków trwałych
  • wprowadzenie 10% progu na zakup gruntów, budynków i części budynków

Na bieżąco będziemy Państwa informować o stanie wdrażania programu. Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony www.calicon.pl lub bezpośredniego kontaktu z Nami.

Źródło: www.konsulltacje.gov.pl ; www.poir.gov.pl