Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

GO GLOBAL


W poniedziałek 11 maja rusza nabór do programu GO GLOBAL.PL, organizowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR). Program skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących prace o charakterze B+R, którzy oferują obecnie na polskim rynku innowacyjne produkty i chcieliby wprowadzić je na rynki międzynarodowe. Adresatami Programu są istniejące firmy z sektora wysokiej i średniowysokiej technologii.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są głównie koszty doradcze dotyczące wypracowania strategii wejścia na rynki zagraniczne, weryfikacji opracowanej strategii, ale także koszty operacyjne tj. koszty delegacji, koszty promocji projektu, koszty nabycia i zużycia materiałów.

Główne założenia programu:
Maksymalna kwota dofinansowania projektów wynosi 150.000 zł.
Dofinansowanie wynosi max. 85% kosztów kwalifikowanych
Wkład własny oscyluje na poziomie równym i wyższym 15%
Okres realizacji projektu max. 6 miesięcy

Konkurs potrwa do 16 lipca