Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) RPO woj. mazowieckiego


  • 680
  • 21 września 2016

Termin naboru III kwartał 2016r.

 

Podstawowe informacje o typie projektów:

-wzmocnienie potencjału sektora MŚP na Mazowszu, przede wszystkim w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji.
-Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm.

Typ Beneficjenta:

mikro, małe, średnie I duże przedsiębiorstwa oraz ich partnerstwa

Poziom dofinansowania:

– Projekty nie objęte pomocą publiczną – EFRR stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
– Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej (do 55 % mikro+małe, do 45 % średnie, do 35% duże przedsiębiorstwa)