Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

3.2.2 KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE – PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ


W III kw. br. planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój do Działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii. Projekt będzie finansowany z kredytu bankowego (przy min. 25% udziale własnym), który zostanie częściowo spłacony ze środków publicznych w formie tzw. premii technologicznej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce HARMONOGRAM NABORÓW.

Zapraszamy do kontaktu!