Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

3.1.2 ROZWÓJ MŚP WSPARCIE PROWADZENIA I ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ UDZIELANIE BONÓW NA DORADZTWO RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO


Na III kw. br planowany jest nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Mazowieckiego do Działania 3.1.2 Rozwój MŚP

Koszty kwalifikowane: doradztwo w zakresie opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania służące wdrożeniu nowego produktu/usługi, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, usługi usprawniające zarządzanie (optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów), analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania

Poziom dofinansowania:
– Projekty nie objęte pomocą publiczną – EFRR stanowi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
– Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej (do 55 % mikro+małe, do 45 % średnie, do 35% duże przedsiębiorstwa)

Dalsze informacje ukażą się na etapie ogłoszenia konkursu.

Zapraszamy do kontaktu!