Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

1.4.1 Działania eksportowe w Wielkopolsce


1.4 Internacjonalizacja Gospodarki Regionalnej

1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

 

Rozpoczynamy prace związane z naborem w województwie Wielkopolskim, skierowanych do firm chcących rozpocząć działania eksportowe i dostosować swoje produkty do wymogów rynków zagranicznych.

Wdrożenie planu rozwoju eksportu będzie polegać na realizacji co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

 

 1. Działania obowiązkowe:
 2. a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych,
 3. b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);
 4. c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);
 5. d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
 6. e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;
 7. f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych-nie może stanowić większości wydatków w projekcie.

 

 1. Działania dodatkowe:
 2. a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
 3. b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;
 4. c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze wystawcy;
 5. d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

poziom dofinansowania 85% kosztów kwalifikowalnych projektu- będzie to pomoc de minimis