Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

2.3.2 „Bony na innowację dla MŚP” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2.3.2 " Bony na innowacje dla MŚP"Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Termin naboru:06.06.2015 - 30.01.2017
Dla kogo? (rodzaj Wnioskodawcy):MŚP
Na co (typy projektów):Wsparcie udzielane będzie na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
Koszty kwalifikowane:Finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP. Usługi te powinny przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych (nowych lub znacząco ulepszonych) wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych.
Warunki wsparcia:Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa ww. ustawie oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Budżet konkursu:62,5 mln PLN
Inne istotne informacje:Poziom dofinansowania:
- 80% w przypadku mikro lub małych przedsiębiorstw
- 70% w przypadku średnich przedsiębiorstw
Wartość wydatków kwalifikowalnych:
- Min. 60 000 PLN
- Max. 400 000 PLN