Myślisz o dofinansowaniu dla swojego biznesu?

 

ZNAJDŹ NABÓR!

1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw RPO woj. Mazowieckiego

1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstwRPO woj. mazowieckiego
Termin naboru:31.03.2016 - 06.06.2016
Dla kogo? (rodzaj Wnioskodawcy):przedsiębiorstwa
Na co (typy projektów):W ramach Działania 1.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów które obejmują prace badawczo-rozwojowe, kończąc na tzw. pierwszej produkcji. Dofinansowanie można otrzymać również na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, realizacja ochrony własności przemysłowej, prowadzenie analiz czystości patentowej
Koszty kwalifikowane:Wynagrodzenia, podwykonastwo, Pozostałe koszty (odpisy amortyzacyjne, odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, patenty, licencje, inne koszty operacyjne), Koszty pośrednie (koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne, koszty personelu zarządzającego, koszty delegacji)
Warunki wsparcia:KRYTERIA NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
• Projekt obejmuje prace przemysłowe i/lub rozwojowe
• Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu
• Zespół badawczy i zasoby techniczne Wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację
• Projekt wpisuje się w Inteligentną Specjalizację dla województwa
KRYTERIA GOSPODARCZO-BIZNESOWE
• Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych
• Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
• Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania umożliwia prawidłową realizację
Budżet konkursu:120 mln PLN
Inne istotne informacje:Poziom dofinansowania:
Mikro i Małe przedsiębiorstwa
- Prace przemysłowe 70%
- Prace rozwojowe 60%
Średnie przedsiębiorstwa
- Prace przemysłowe 60%
- Prace rozwojowe 50%
Duże przedsiębiorstwa
- Prace przemysłowe 50%
- Prace rozwojowe 40%
Wartość wydatków kwalifikowalnych:
- Min. 500 tys PLN
- Max. 5 mln PLN